Sunniva Høgsberg

Essens Coaching

Mindfulness for borgere 

Mindfulness kan på forskellige måder indgå i kommunens indsatser. Vi tilbyder temadage og workshops og længere forløb, der tager udgangspunkt i det evidensbaserede 8-ugers kursus (MBSR/MBCT), MindfulnessClassic.

En række forskellige målgrupper kan kan med fordel anvende Mindfulness:

  • Unge 
  • Ældre 
  • Sygemeldte
  • Plejefamilier
  • Veteraner 
  • Kronisk syge 
  • Borgere med andre problematikker (ADHD, Aspergers mm.)

Vi er meget fleksible og tilrettelægger mindfulness indsatsen, så den passer til jeres behov og ressourcer. Kontakt os for en uforpligtende snak om mindfulness til borgere.

Positive erfaringer med mindfulness for sygemeldte

Mindfulness har hjulpet borgere med somatiske og psykosomatiske sygdomme. Læs en deltagers tillbagemelding herVi har nu i 4 år haft gode resultater med at træne sygemeldte borgere i Aalborg kommune på projektet, Aktive Hurtigere Tilbage (AHT). Formålet med projektet er tidligt og målrettet at hjælpe ny-syge borgere tilbage på arbejdsmarkedet og på den måde fremme arbejds-fastholdelse. Da en stor del af de sygemeldte lider af stress, depression eller angst, har mindfulness spillet en vigtig rolle i den proces. Dels fremmer mindfulness aktivt helbredelsesprocessen, men borgerne får også et redskab til at forhindre tilbagefald.

Sunniva Høgsberg er fagligt velfunderet, en dygtig formidler og har gennem sin venlighed og åbenhed en rigtig god kontakt med vores borgere. Hun forstår de sygemeldte borgere og deres situation, og formår indenfor projektets rammer at forene høj faglighed med respekt for den enkelte.

Helle Glenstrup, Søjleleder, Jobcenter Aalborg

Læs en personlig beretning fra en borger, for hvem mindfulness har betydet mindre medicin og bedre livskvalitet. 

Mindfulness – en hjælp til borgere med særlige problematikker

Det er dokumenteret, at mindfulness er et godt redskab for mennesker med særlige problematikker som overvægt, kronisk sygdom, angst, stress, depression og lidelser som f.eks. ADHD og Aspergers. Med udgangspunkt i det forskningsbaserede mindfulness program MBCT/MBSR (8-ugers program) skræddersyr jeg forløb, der passer til målgruppens særlige udfordringer.

Kontakt os for mindfulness forløb til kommunens indsatser og målgrupper