Sunniva Høgsberg

Essens Coaching

Mindfulness for medarbejdere

På workshops og kurser i mindfulness vil du blive introduceret til et program, som er mere end en teknik. Ved gentagen træning og vedholdenhed har mindfulness vist sig at give:  

  • større mental og kropslig ro 
  • mindre stress og større robusthed over for stress 
  • bedre fokus og større effektivitet i opgaveløsningen 
  • bedre relationer til kolleger og samarbejdspartnere 

Hvad siger forskningen om mindfulness?

Mindfulness forbedrer arbejdsmiljøet

Begynder en hel personalegruppe eller en afdeling at tage mindfulness ind i hverdagen, vil arbejdsklimaet forbedres markant: aggressivitet og mobning reduceres i takt med at stressniveauet reduceres. Forskning har vist at medarbejderne gennem mindfulness-træningen bliver mere bevidste om, hvad deres humør betyder for kollegerne.

Vi tilbyder:

  • inspirationsforedrag 
  • workshops eller temadage 
  • 1:1 træning for ledere og medarbejdere 

8-ugers kurset MindfulnessClassic
Kontakt os for at høre mere om mindfulness

Mindfulness i Sundhedsplejen


Som sundhedsplejerske er evnen til at hvile i sig selv og være fuldt tilstede i nuet essentiel. I kontakten med familierne og skolebørnene, bruger du hele tiden dig selv, og kvaliteten af det arbejde, du udfører er afhængig af din evne til at være nærværende. Det hjælper Mindfulness-træningen dig med. Øget nærvær giver ikke alene en bedre kontakt til andre, men også til dig selv og dit fulde potentiale. Det betyder, at du kan agere mere bevidst, velovervejet og hensigtsmæssigt i forhold til den situation, du befinder dig i.
Når du træner Mindfulness øger du din koncentration og får hurtigere dine arbejdsopgaver inden for administration og dokumentation fra hånden. Træningen hjælper dig med at understøtte og inspirere familier til at bruge deres ressourcer optimalt, så de kan skabe en hverdag med trivsel. Vi har gennemført Mindfulness-træning for Sundhedsplejen i Thisted kommune.


Hør mere om temadage om Mindfulness for sundhedsplejersker

8-ugers kurset MindfulnessClassic