Sunniva Høgsberg

Essens Coaching

Mindfulness-træning for plejefamilier 

Mindfulness-træning er velegnet for plejefamilier, fordi træningen hjælper dem med at møde hverdagen med ro og indre styrke. Plejefamiliers hverdag er præget af en lang række udfordringer. Gennem mindfulness-træningen får de et stærkt redskab til at håndtere dem. Træningen giver en bedre egenkontakt og mere nærvær i kontakten med alle familiens medlemmer. Plejefamilierne beretter efter mindfulness-kurset om at have fået større tålmodighed, have fået forbedret relationer og et større overskud. 

Mindfulness i praksis

Vi har gennemført Mindfulness-forløb for Familieplejen i Aalborg kommunne og Familieplejen i Århus kommune. En familieplejefonsulent udtaler:

Sunniva Høgsberg har stået for et 2 dages kursus i Mindfullness for plejefamilier. Det kan klart anbefales! Det er en ny måde for plejefamilier at være sammen på, men deltagerne udtrykte stor glæde over at fokus var på den enkelte person. Kurset har været med til at øge bevidsthed og accept af egne reaktionsmønstre og har givet konkrete metoder/ værktøjer, som den enkelte kan bruge i sin travle hverdag.

Birgit Schmidt, familieplejekonsulent, Aarhus Kommune

Mindfulness - en god hjælp i håndteringen af relationer

     

Figuren viser det komplekse net af relationer, plejeforældrene er del af og afspejler samtidigt deres udfordringer. Mindfulness er et værdifuldt redskab i håndteringen af disse udfordringer.