Sunniva Høgsberg

Essens Coaching

Kanalisering 

I en kanalisering får du mulighed for at afdække, hvor skoen trykker. Du ser både dine udfordringer og håndteringen af dem i et nyt lys. Du får en bevidsthed om dit fulde potentiale og kan derfor bringe alle dine ressourcer i spil. 

Hvad er en kanalisering?

Hvad kan en kanalisering gøre for dig?

En kanalisering kan give dig en status på, hvor du står i dit liv lige nu. Du får nogle konkrete anvisninger til, hvad du kan gøre for at ændre på din situation. I kanaliseringen skabes et rum af kærlig accept, der healer fortidens sår og gør det lettere at tage imod det, der bliver sagt og dermed ændre på en fastlåst situation.  Efter en kanalisering vil du opleve en større grad af mening med dit liv. 

Er det noget for mig?

Kanalisering kan bruges af alle. Ligegyldigt hvem du er, hvilke forudsætninger du har og hvilken livssituation, du befinder dig i, vil en kanalisering være frugtbart for dig. Hvad enten du står ved en skillevej, ønsker en nyorientering, hvis du ønsker at styrke din essens og få et spirituelt perspektiv på din livssituation eller bare ønsker at tanke livsenergi og udvide din horisont, så er kanalisering noget for dig. Jeg tilbyder også kanaliseringer til par. 

Giver indsigt, retning og mening i dit liv

De oplysninger, som bliver kanaliseret er centreret omkring dig og dit liv. De er præget af stor indsigt, visdom og kærlighed. Men også af en klarhed, der stiller skarpt på dine udfordringer her og nu, og giver dig et godt grundlag til at handle. Når du modtager en kanalisering får du hjælp til at slippe dit vanlige perspektiv, som kan være begrænsende og i stedet åbne op for et meget højt perspektiv på dit liv.

Få hjælp til at blive den, du er

Det nye perspektiv fungerer som en hjælp til at skabe sammenhæng i dit liv. Den kunstige, ofte meget lidelsesfulde adskillelse mellem de forskellige dele af din personlighed opløses. På kanaliseringsniveau er du først og fremmest sjæl, bliver spejlet som sjæl – og det giver dig en oplevelse af accept. 

Vær parat til at se hele dig 

Når du får en kanalisering, begiver du dig tillidsfuldt ind i et ukendt rum for at møde det, der er kendt, men ikke bevidst. Her kræves der noget mod, idet du møder alt, hvad du er og indeholder. Der vil blive kastet lys på det højeste i dig, din essens, og det laveste i dig, dine skyggesider. Hvis du ikke har fuld kontakt til begge dele, vil du blive drænet for energi og let komme ud af balance.

Sådan foregår en kanalisering