Sunniva Høgsberg

Essens Coaching

Hvad er en kanalisering?

En kanal også kaldet trance-kanal er et menneske, der har evnen og viljen til at fungere som kanal for viden fra et højere plan. Denne viden transporteres som en energistrøm og konverteres så til signaler, som kanalen kan opfange. I dette tilfælde er det billeder, der opfanges.

Mødet mellem klient og kanal

Sessionen indledes med en kort introduktion til forløbet, så du ved, hvad der skal ske. Derefter balanceres du vha. fysiske øvelser og en guidet meditation. Slutteligt følger selve kanaliseringen, der varer mellem 40-50 minutter. Den indledes med en enetale fra kanalen. Derefter kan du stille supplerende spørgsmål til det hørte og evt. stille spørgsmål til andre emner, som ikke er blevet berørt. Under hele sessionen kanaliseres der store mængder healing, som giver en afspænding af krop og sind og dermed understøtter forandringsprocessen.

Omsæt indsigterne til handling

En kanalisering kan følges op med et coaching-forløb, hvor du får støtte til at omsætte dine indsigter til mål og handleplaner, til at få dem ”ned” i hverdagen. 

Giver indsigt, retning og mening i dit liv

De oplysninger, som bliver kanaliseret er centreret omkring dig og dit liv. De er præget af stor indsigt, visdom og kærlighed. Men også af en klarhed, der stiller skarpt på dine udfordringer her og nu, og giver dig et godt grundlag til at handle. Når du modtager en kanalisering får du hjælp til at slippe dit vanlige perspektiv, som kan være begrænsende og i stedet åbne op for et meget højt perspektiv på dit liv.

Få hjælp til at blive den, du er

Det nye perspektiv fungerer som en hjælp til at skabe sammenhæng i dit liv. Den kunstige, ofte meget lidelsesfulde adskillelse mellem de forskellige dele af din personlighed opløses. På kanaliseringsniveau er du først og fremmest sjæl, bliver spejlet som sjæl – og det giver dig en oplevelse af accept. 

Vær parat til at se hele dig 

Når du får en kanalisering, begiver du dig tillidsfuldt ind i et ukendt rum for at møde det, der er kendt, men ikke bevidst. Her kræves der noget mod, idet du møder alt, hvad du er og indeholder. Der vil blive kastet lys på det højeste i dig, din essens, og det laveste i dig, dine skyggesider. Hvis du ikke har fuld kontakt til begge dele, vil du blive drænet for energi og let komme ud af balance.

Se mere om, hvornår jeg kanaliserer i nærheden af dig.

Forberedelse

I tiden op til kanaliseringen funderer du over, hvad du ønsker at få belyst og ”forbereder” dig ved at rette blikket indad. (Det anbefales, at du ikke indtager alkohol 1-2 dage før sessionen). Da sessionen bliver optaget bedes du medbringe et USB-stik.