Sunniva Høgsberg

Essens Coaching

Stress coaching

Det hele er bare blevet for meget! Når denne følelse dukker op, er der næsten altid tale om stress. Via et coachingforløb kan jeg hjælpe dig med afdække, hvad det egentlig er, som er blevet for meget. Jeg guider dig til at håndtere og forebygge din stress fremover. 

Stress kan ramme alle

Stress er en naturlig reaktion på en unaturlig belastning. Der er mange grunde til at man bliver stresset, men stress går sjældent væk af sig selv. Det kan være en god ide at starte med, at se på årsagen til din stress. Er årsagen for meget arbejde, for høje krav fra din arbejdsgiver eller dig selv? Er der for mange impulser og for lidt ro? Stress skyldes ofte en ubalance, det kan være en manglende evne til at sætte grænser mellem arbejde og fritid, og overfor de mennesker, du omgås. Eller måske er der ikke overensstemmelse mellem den du er, det du ønsker, og det, du rent faktisk gør?

Få hjælp til at håndtere stress

Gennem stress-coaching hjælper jeg dig med at skabe struktur og fokus, samt at se realistisk på dine muligheder og ressourcer. Og ud fra det opstiller vi en handlingsplan og skaber de nødvendige forandringer. Undervejs udvikler vi sammen de strategier og værktøjer, som er nødvendige, for at du kan tackle din aktuelle og fremtidige stress og selv styre udviklingen i dit liv. Vi vil kigge på dine tankemønstre og træne mindfulnessMindfulness kan hjælpe dig med at finde ro, styrke dig mentalt og forebygge at stress rammer dig igen.

5 skridt mod et stressfrit liv

Jeg hjælper dig med at bekæmpe stressen aktivt ved at:

  • afdække dit stressniveau 
  • udarbejde stresshandleplan tilpasset dine behov 
  • mindfulness-træning 
  • afdække dine indre og ydre stresskilder 
  • guide dig/hjælp til at indrette en stressforebyggende hverdag 

Kontakt mig for mere info om stress-coaching