Sunniva Høgsberg

Essens Coaching

Transpersonlig coaching

Vil du udnytte hele dit potentiale, også den mere intuitive viden, som er knyttet til din essens? Så er transpersonlig coaching noget for dig. 

Hvad er transpersonlig coaching? 

Transpersonlig coaching støtter dig – lige som traditionel coaching – i at identificere dine mål og nå dem. Men coachingformen adskiller sig ved, at den giver dig muligheden for tendentielt at erkende, hvem du dybest set er, og hvad der er dit livsformål. Det betyder, at dine mål bliver kraftfulde og din proces energifyldt. Det der kendetegner transpersonlig coaching er at coachingformen har et langt bredere og dybere fokus: Den inddrager alle niveauer og facetter af den menneskelige erfaring – også de erfaringer, som er transpersonlige, dvs. hinsides det personlige. Det kan være højdepunktsoplevelser, intuitioner, udvidelse af bevidsthed, kreativ inspiration, fornemmelse af arketyper, samt spirituelle oplevelser. 


Gå efter det væsentlige 

Et af hovedformålene bag de transpersonlige teknikker er, at understøtte kontakten til dit højere selv, din essens. Denne kontakt er forudsætningen for, at du i coachingprocessen og i dit liv går efter det, der er virkelig væsentligt – det, der ligger i forlængelse af dine dybeste værdier og af den, du er. 

Kontakt mig for at høre mere om transpersonlig coaching.

Hvem kan bruge transpersonlig coaching?

Alle kan bruge den. Det er ingen forudsætning, at man er spirituel eller har haft spirituelle oplevelser. Du kan bruge denne coachingform, hvis du:

  • har succes, men alligevel ikke mærker livets fylde
  • er træt af at spilde din energi på gamle mønstre af bekymring, negativitet og begrænsning
  • ønsker at handle helt inde fra din inderste kerne 
  • ønsker at få adgang til din kreativitet 
  • ønsker mere mening i livet 
  • vil have hjælp til at integrere dine spirituelle oplevelser 
  • ønsker at styrke din oplevelse af sammenhæng 

Hvad er din essens? 

Den italienske psykolog Assagioli gør opmærksom på, at det moderne menneskes problem ikke længere – som på Freuds tid – er, at det undertrykker sine lavere drifter, men derimod, at det undertrykker sine højere drifter: Driften mod det skønne og det gode, dermed afskærer mennesket sig fra at være i sin essens. Ved essens forstår man i daglig tale det sande, virkelige eller væsentlige ved en ting. Vores essens er, når vi har det allerbedst og er allermest os selv uden indre konflikter og kampe. 

Forbind dig med din essens 

De fleste mennesker oplever punktuelt at være i deres essens, at have kontakt med deres højere Selv. Det kan f.eks. være som en intens følelse af taknemmelighed over naturens storhed, forståelsen mellem dig og et andet menneske, en oplevelse af sammenhørighed med en gruppe, eller en glæde ved at yde noget, der har betydning for helheden. Har du kontakt med din essens, så er du i balance, i kontakt med livsglæden og får adgang til en viden af høj kvalitet. Det påvirker din coachingproces positivt. Dine mål bliver kraftfulde og din proces energifyldt.

Kom i gang med transpersonlig coaching