Sunniva Høgsberg

Essens Coaching

Sådan arbejder jeg

Den transpersonlige tilgang

I mit arbejde med både ledercoaching, stressvejledning og mindfulness-træning arbejder jeg ud fra en transpersonlig tilgang. Transpersonlig betyder hinsides personaen, dvs. en tilstand, hvor man overskrider sit ego. Begrebet transpersonlig dækker bevidsthedstilstande, der får os til at interessere os for og identificere os med alt, hvad der er større end os selv. Det betyder ikke, at man kun er interesseret i åndelighed, men snarere at man i det daglige fokuserer mindre på sig selv og sine egoistiske behov, og i stedet fokuserer på de større perspektiver.

Mangfoldigheden i min praksis

Mit eget liv er spirituelt forankret, og det præger alt, hvad jeg gør. Det betyder bl.a. at jeg i mit arbejde inddrager alle niveauer og facetter af menneskelig erfaring såvel hos klienten som hos mig selv, coachen. Såvel kognitiv, kropslig som intuitiv viden inddrages i sessionen. Jeg tilstræber, at leve og udføre mit arbejde ud fra min inderste kerne, min essens, mens jeg på en respektfuld måde ser og styrker essensen i de mennesker, jeg møder. Daglig mindfulness-træning understøtter mig i dette forehavende.

Intuition og mental skarphed

Før en session læser jeg mine noter fra sidste møde og mediterer så i stilhed. I meditationen giver jeg slip på alle de tanker, jeg har gjort mig om dig, klienten og kontakter mit hjerte og min essens. Under sessionen er det min intention at være i en tilstand, hvor jeg har tillid til og kan se dit fulde potentiale, og hvor jeg kan møde dig med kærlighed og medfølelse og samtidigt udfordre dig. Evnen til og øvelsen i at kanalisere, dvs. modtage information fra højere bevidsthedslag, betyder, at jeg har let adgang til min intuition. Min akademiske træning hjælper mig til at anvende det input, jeg får optimalt, bl.a. til at formulere skarpe spørgsmål, der flytter noget for min klient. Gennem mine spørgsmål skaber jeg refleksion og bevidsthed, som er grundlaget for at tage beslutninger og handle – hvad enten det er i en arbejdsmæssig eller privat kontekst. Jeg støtter mine klienter i, at leve og realisere deres potentiale her og nu. 

Mindfulness som indgang til en dybere proces

Den optimale coachingproces udfolder sig efter min opfattelse i samspillet mellem væren og handlen. De to størrelser er ikke modsætninger, da handlen netop vokser ud af væren. Det store fokus, der i vores kultur er på handlen, gør det nødvendigt at balancere og træne den anden dimension, væren. Det kan ske gennem regelmæssig mindfulness-træning. Mindfulness oversættes til dansk med bevidst nærvær. At være mindful er ensbetydende med at være i nuet, være med det, der er, på en ikke-dømmende måde fra øjeblik til øjeblik. Den accept og åbenhed, som ledsager nærværet, sætter dig i forbindelse med din inderste kerne, den du er og det, du virkelig vil. Det giver din udviklingsproces lethed, energi og retning. Jeg har ingen projekter på dine vegne, vil ikke pådutte dig et spirituelt fokus. Respektfuldt vil jeg hjælpe dig til at blive den, du er – og med udgangspunkt i det, støtte dig i at skabe udvikling og forandring i dit liv.

Kontakt Essens Coaching

Læs tidligere klienters referencer