Sunniva Høgsberg

Essens Coaching

Kanalisering

Få indsigt og retning i dit lederskab

Er du parat til at slippe samtlige forestillinger om, hvem du er, hvad du kan og hvad du troede var muligt? Er du interesseret i at tænke stort og få alle dine ressourcer og talenter i spil, og er du parat til den ultimative selv-konfrontation? Så er en kanalisering noget for dig.

Hvad kan en kanalisering gøre for dig?

  • Tune dig ind på hvad nutidens lederskab kræver 
  • hjælpe dig med at skabe mening i dit virke og dit liv 
  • give dig mulighed for at erkende og transformere dine skyggesider 
  • gøre dig bevidst om det højeste i dig og hvordan du folder det ud i hverdagen 
  • ophæve splittelsen mellem dit private jeg og dit leder-jeg 
  • befri dig for gamle sår gennem heling 


Hvad kræver nutidens lederskab?

Ledere skal gå foran og agere i en verden, der forandrer sig i et heftigt tempo. Det kræver en leder, der har kontakt med sin intuition og derfor formår at være på forkant og træffe fremtidssikrede beslutninger. Ledelse er i det 21. årh. blevet en uhyre kompleks gerning, der kræver at du kan handle i verden som helt menneske og med blik for helheden. I en kanalisering vil du opdage din egen storhed og samtidig fornemme, at denne storhed ikke er ego-drevet. Den vil tværtimod give dig oplevelsen af at være en del af og bidrage til helheden og en stærk følelse af mening. Dette vil på sigt kunne manifestere sig i bæredygtig ledelse.

Hjælp til at blive den, du er

I en kanalisering bliver der set på dig fra et meget højt perspektiv, og det kan fungere som en hjælp til at skabe sammenhæng i dit liv. Den kunstige, ofte meget lidelsesfulde adskillelse mellem dig som privatperson og dig som leder opløses. På kanaliseringsniveau skelner man ikke mellem de to. Der er du først og fremmest sjæl, bliver spejlet som sjæl – og det er en vigtig erfaring at tage med ind i dit lederskab. 

Høj placering i organisationen kræver højt bevidsthedsniveau 

Når du får en kanalisering, begiver du dig tillidsfuldt ind i et ukendt rum for at møde det, der er kendt, men ikke bevidst. Her kræves der noget mod, idet du møder alt, hvad du er og indeholder. Der vil blive kastet lys på det højeste i dig, din essens, og det laveste i dig, dine skyggesider. Hvis du ikke har fuld kontakt til begge dele, vil du blive drænet for energi og let komme ud af balance. Hvis du derimod arbejder henimod at integrere begge aspekter i din hverdag som leder, så vil du i stigende grad føle arbejdsglæde, og opleve dig selv som kompetent og i flow.

Hvordan foregår en kanalisering?