Sunniva Høgsberg

Essens Coaching

Hvad er en kanalisering?

En kanal også kaldet trance-kanal er et menneske, der har evnen og viljen til at fungere som kanal for viden fra et højere plan. Denne viden transporteres som en energistrøm og konverteres så til signaler, som kanalen kan opfange. I dette tilfælde er det billeder, der opfanges.

Mødet mellem klient og kanal

I tiden op til kanaliseringen funderer du over, hvad du ønsker at få belyst og ”forbereder” dig ved at rette blikket indad. (Det anbefales, at du ikke indtager alkohol 1-2 dage før sessionen).

Sessionen indledes med en kort introduktion til forløbet, så du ved, hvad der skal ske. Derefter balanceres du vha. fysiske øvelser og en guidet meditation. Slutteligt følger selve kanaliseringen, der varer mellem 40-50 minutter. Den indledes med en enetale fra kanalen. Derefter kan du stille supplerende spørgsmål til det hørte og evt. stille spørgsmål til andre emner, som ikke er blevet berørt. Under hele sessionen kanaliseres der store mængder healing.

Omsæt indsigterne til handling

En kanalisering kan følges op med et coaching-forløb, hvor du får støtte til at omsætte dine indsigter til mål og handleplaner, til at få dem ”ned” i hverdagen. Sessionen bliver optaget og defor skal du medbringe et USB-stik. 

 Kontakt Essens Coaching for mere info om kanalisering.