Sunniva Høgsberg

Essens Coaching


Kom i gang med mindfulness


På workshops og kurser i Mindfulness vil du blive introduceret til et program, som er mere end en teknik. Ved gentagen træning og vedholdenhed har mindfulness vist sig at give:
•    større mental og kropslig ro
•    mindre stress og større robusthed over for stress
•    bedre fokus og større effektivitet i opgaveløsningen
•    bedre relationer til kolleger og samarbejdspartnere
•    øget arbejds- og livsglæde

Læs hvad forskningen siger om Mindfulness


Få effekt af træningen

Vi støtter jer i at implementere mindfulness i jeres konkrete arbejdssituation, så træningen skaber værdi for jer.  Jo mere intensiv træning, jo større effekt har mindfulness. Vi udbyder:

-    Fyraftensmøder og inspirationsforedrag
-    Workshops eller temadage
-    1:1 træning for ledere
-    8-ugers kurset MindfulnessClassic
-    8-ugers kurset MindfulnessFlex

Kontakt os for at høre mere om Mindfulness