Sunniva Høgsberg

Essens Coaching

MindfulnessFlex

MindfulnessFlex er et MindfulnessClassic kursus, der er mere fleksibelt og tilpasset livet i jeres virksomhed. Kurset er en stærk kombination af mindfulness og kognitiv psykologi. Det er velegnet til organisationer, som ønsker at forbedre medarbejdernes trivsel, performance og samarbejdsevner. Medarbejderne bliver trænet i at være i nuet og at holde fokus på den enkelte opgave og dermed blive mere effektive.


Målgruppe: En gruppe medarbejdere i virksomheden, en afdeling, en ledergruppe mm.

Indhold: På kurset får du kendskab til de grundlæggende tanker bag mindfulness, men ellers ligger hovedvægten på øvelserne, det er learning by doing under vejledning. Mindfulness, der er inspireret af buddhismen og har elementer fra den kognitive psykologi, kan bruges af alle uanset ståsted. Det er en meget praktisk meditationsform, der også appellerer til de mere jordnære.

Forløb: Vi tilpasser forløbet til jeres behov og ressourcer, men et kursusforløb kunne se sådan ud: En heldagsworkshop indleder forløbet og en halvdags workshop afslutter forløbet. Træning på egen hånd ca. en halv time dagligt i alle 8 uger og 2 timers undervisning ugentligt i 7 uger.

Oversigt over et kursusforløb

(Indsæt billede)


Teambuilding og godt arbejdsmiljø


Kurset er velegnet til en større gruppe medarbejdere (max. 25). Mindfulness understøtter virksomhedens øvrige tiltag for at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø ligesom kurset opbygger samarbejdet i teamet eller afdelingen.
Begynder en hel personalegruppe eller en afdeling at tage mindfulness med på arbejde, betyder det, at effektivitet og arbejdsglæde forbedres markant: Som forskningen har dokumenteret så falder stress-niveauet i grupper, hvor størstedelen af gruppedeltagerne har trænet mindfulness, mens den emotionelle intelligens i gruppen stiger. Det betyder, at aggression og mobning reduceres.

En hjælp til at bevare balancen


Kurset er erfaringsbaseret, men indeholder også undervisningselementer bl.a. fra den kognitive psykologi. Kernen i kurset er det evidensbaserede program (MBCT) med systematisk progression, som er udviklet på Oxford University. Det bygger på tanken om, at kursisten lærer gennem erfaring, dvs. vinder indsigt gennem træning og udvikling af egen opmærksomhed. Træningen foregår gennem guidede meditationer, øvelser i kropslig opmærksomhed og hjemmeopgaver. Forskellige psykologiske problemstillinger, der er relevante i forhold til at bevare balancen og undgå stress vil blive berørt i oplæg og gennem øvelser. 

Kontakt os for at få designet et kursusforløb tilpasset jeres virksomheder