Sunniva Høgsberg

Essens Coaching

Stressprofilen kortlægger din stress

Lifelog Stressprofilen er en stresstest udviklet af Corporate Care, der på en klar og effektiv måde afdækker dit stressniveau, dine stresskilder og indsatsområder, både individuelt og organisatorisk. Corporate Care har udviklet testen på basis af anerkendte internationale og danske målinger og analyser (World Health Organisations Wellbeing test, WHO 5, 
Karaseks Job Content Questionaire AMI m.fl.) og deres erfaringer fra praksis. 


Testen belyser en række faktorer, der erfaringsmæssigt har betydning for stressniveauet: Alment velbefindende og livskvalitet, stresskilder og ressourcer, samt prioriteringer. Men også indsatsområderne er i fokus. Testen påpeger, hvor den enkelte, ledelsen og hele organisationen kan sætte ind for at styrke trivslen.

Testen gennemføres online og tager ca. 10-15 min. Resultatet præsenteres med en klar og pædagogisk grafik og vejledende tekst.
 Besvarelserne behandles fortroligt. Resultatet har kun testpersonen, Corporate Care og coachen kendskab til. Profilen følges op af en skriftlig tilbagemelding fra Corporate Care og en mundtlig fra Essens Coaching.

Profilen suppleres altid med en coaching session, hvor testresultaterne uddybes.

Kontakt Essens Coaching, så vi kan tage hånd om din stress på bedste måde