Sunniva Høgsberg

Essens Coaching

Coaching til den helhedsorienterede leder

Transpersonlig coaching støtter dig ligesom traditionel coaching i at identificere dine mål og at nå dem, mens vi samtidig træner at være i nuet – at være mindful. Transpersonlig coaching er en mere helhedsorienteret coachingform, der er særligt velegnet til dig, der er leder. Moderne ledelse er en kompleks gerning, der kræver at det hele menneske kommer i spil.  I det transpersonlige coachingforløb tager vi højde for det ved at inddrage og aktivere alle dine ressourcer. 

Lær at bruge din intuitive viden

Forløbet gør dig i stand til at møde de komplekse udfordringer, som du som leder står overfor. Du bliver en bedre leder, der kender sig selv og formår at matche den mangfoldighed, du møder i din medarbejdergruppe. Forløbet hjælper dig med at få kontakt med og omsætte inner knowing, din intuitive viden. Den viden gør det lettere for dig at navigere som leder i forandringsprocesser, og at tage strategisk kloge, fremtidssikrede beslutninger. Omdrejningspunktet for denne coachingmetode er kontakten med din essens. Den er afgørende for, at du oplever meningsfuldhed i dit private og professionelle liv, at du formår at bevare gejsten i en krævende hverdag. 

Hvad er essens?

Ved en essens forstår man i daglig tale det sande, virkelige eller væsentlige ved en ting. Vores essens er, når vi har det allerbedst og er allermest os selv uden indre konflikter og kampe. De fleste mennesker oplever punktuelt at være i deres essens, det kan f.eks. være når man ser sit lederjob i et større perspektiv, har en oplevelse af sammenhørighed med en gruppe, eller oplever glæden ved sammen at skabe et resultat, der har betydning for helheden. Har du kontakt med din essens, så er du i balance, i kontakt med arbejdsglæden og får adgang til en viden af høj kvalitet. Kontakten med din essens gør dine mål kraftfulde og booster din udviklingsproces. 

Kom i gang med transpersonlig coaching